Zváranie oceľových konštrukcií a prvkov

Zváranie oceľových konštrukcií (mig/tig)

Ponúkame možnosť vykonať oceľové prvky s dĺžkou jedného prvku do 20 000 mm a hmotnosťou nepresahujúcou 5 t.


Zváranie nehrdzavejúcej ocele (mig/tig)

Náš závod má všetky certifikované kvalitatívne požiadavky pri výrobe mostných modulárnych dilatačných záverov používaných v inžinierskych stavbách podľa AT IBDiM, rovnako aj pri výrobe mostných ložísk podľa STN-EN 1337 -1,2, 3,5,7, má kompletné kvalifikácie dozoru a preukázal svoje technologické možnosti pri vykonaní zváraných konštrukcií triedy 1 z ocele vystavených opotrebeniu podľa STN-EN 10137-2 - nosníky skúšobných zaťažení.

Výpočet nákladov na zváranie na základe údajov od zákazníka pomocou vzorcov regulujúcich technológie zvárania.