Kalotové (guľové) mostné ložiská

Kalotové ložisko je priestorový kĺb pozostávajúci z troch častí: hornej klznej dosky s austenitickým klzným plechom, plochá konvexná šošovka (valec), pričom na jej plochej časti je krycia doska z polytetrafluóretylénu (PTFE) a chrómovanou, leštenou sférickou plochou, plochá konkávna šošovka (guľa), v ktorej je zabudovaná vrstva PTFE. Všetky komponenty majú príslušné materiálové certifikáty preukazujúce ich špeciálny účel pre mostné konštrukcie. V porovnaní s ostatnými typmi ložísk (hrncové a elastomérové) sa vyznačujú trvanlivosťou základného materiálu - ocele, možnosťou realizácie veľkého uhla rotácie, ako aj možnosťou prenášať veľké vertikálne zaťaženia a nezaťažovať momentom obnovenia mostnej konštrukcie po jej otočení. Ložiská vyrábané ako jednosmerné pohyblivé a pevné prenášajú horizontálnu silu z hornej klznej dosky priamo na spodnú dosku bez účasti šošovky (gule).

Ako antikorózna ochrana sa v kalotových ložiskách KPRM používa pieskovanie, ako aj metalizácia striekacou metódou a utesnenie maliarskymi sadami.

Ložiská sú vyrábané v súlade s normou STN-EN 1337-7 Ložiská v stavebníctve. Kalotové a cylindrické ložiská s PTFE.