Hrebeňové dilatačné závery

Tieto závery sú vyrobené z hrebeňovitých dosiek, ktoré sú montované na oboch stranách dilatačnej škáry.

Z každej dosky sú na striedačku vypustené hrebeňové konzolové prvky, ktoré siahajú nad dilatačnou škáru.

Tieto dosky sú pripevnené k konštrukcii mostovky pomocou predpínacích kotiev. Odtokový prvok zabezpečuje tesnosť dilatácie.

Firma KPRM vyvinula riešenie hrebeňového zariadenia so zosilnenou štruktúrou, v ktorom nie sú hrebeňové dosky spojené priamo s betónom mostovky.

Eliminuje to riziko straty tesnosti pri kontakte hrebeňovej dosky s doskou mostovky.

Toto riešenie tiež umožňuje bezproblémovú výmenu trčiacich prvkov hrebeňa v prípade ich poškodenia bez narušenia štruktúry betónovej konštrukcie objektu.

Odtokový prvok je možné vyprázdniť zdola, rovnako ako je možná jeho prípadná výmena bez demontáže hrebeňových dosiek dilatácie.