Hrncové mostné ložiská

Hrncové ložisko KPRM je priestorový kĺb, ktorý umožňuje rotáciu okolo akejkoľvek horizontálnej osi deformáciou elastomérového vankúša umiestneného v oceľovom valcovom puzdre (tzv. Hrnci), ktorý je uzavretý krycou doskou, ktorá pôsobí ako piest. Elastomérový vankúš udržuje pri triaxiálnom stlačení konštantný objem, čo spôsobuje, že ložisko pri zaťažení nesadá. „Hrniec“ ložiska sa vyrába v procese sústruženia z jedného bloku alebo privarením krúžku k dolnej časti „hrnca“. Elastomérový vankúš umiestnený v „hrnci“ je dodatočne chránený proti vytlačeniu vulkanizovanou tlakovou vložkou.

Pri hrncových pohyblivých ložiskách je horná vrstva krycej dosky potiahnutá polytetrafluóretylénom (PTFE), po ktorej sa pohybuje horná klzná doska, ktorá je zdola vybavená vylešteným austenitickým klzným plechom.

Ako antikorózna ochrana sa v hrncových ložiskách KPRM používa pieskovanie, ako aj metalizácia striekacou metódou a utesnenie maliarskymi sadami.

Ložiská sú vyrábané v súlade s normou STN-EN 1337-5 Ložiská v stavebníctve. Časť 5: Hrncové ložiská.