Mostné modulárne dilatačné závery

Dilatačné závery KPRM sa používajú na tesné zakrytie dilatačnej medzery v mostnej konštrukcii a na prenos cestnej a pešej premávky cez dilatačné škáry, ktoré menia svoju šírku počas prevádzky mostného objektu. Zmeny šírky dilatačných škár sú okrem iného spôsobené zmenami okolitej teploty a zaťažením vozidiel prechádzajúcich po mostnom objekte. Dilatačné závery umožňujú vyrovnanie okrajov dilatačných škár.

Dilatačné závery KPRM sú zariadenia modulárneho typu. Charakteristickým konštrukčným znakom, ktorým sa vyznačujú modulárne dilatačné škáry, je rozdelenie celkového posunutia okrajov dilatačnej škáry na deformácie niekoľkých modulov dilatačného záveru. Modulárne mostné dilatačné závery sú vnútorne geometricky variabilné mechanizmy, ktoré sa voľne deformujú v dôsledku posunutia okraja rozpätia mosta, pričom si zachovávajú požadovanú tuhosť pod vplyvom zaťaženia spôsobeného prejazdom motorových vozidiel.

Dilatačné závery KPRM sú vyrobené z dvoch oceľových profilov, medzi ktorými je vstavaný jeden tesniaci profil z elastoméru, ktorý je zaklinený v dutinách oceľových profilov, čím sa vytvára modul umožňujúci prenos menovitých posunov 80 mm (± 40 mm). Kolesá vozidla prechádzajú po oceľových profiloch a kompenzácia posunutia okrajov dilatačných škár prebieha zmenou šírky medzi dilatačnými škárami a oceľovými profilmi.

Dilatačné závery KPRM sa vyrábajú v nasledujúcich verziách:

  • jednomodulové zariadenia typu MS/1, MSH/1 pre cestné objekty - pozostávajú z dvoch krajných oceľových profilov F, jedného elastomérového tesniaceho profilu a prvkov kotviacich zariadenie v konštrukcii mosta;
  • viacmodulové zariadenia typu MS/2 ÷ MS/9 i MSH/2 ÷ MSH/9 pre cestné objekty - pozostávajú z dvoch krajných oceľových profilov F ukotvených na okrajoch mostnej konštrukcie, najmenej jedného - medziľahlého oceľového profilu 2E a najmenej dvoch elastomérových tesniacich profilov;

Dilatačné závery KPRM sa vyrábajú:

  • kompozitné (náhrada hybridných), v ktorých sú všetky povrchy vystavené priamemu kontaktu s poveternostnými podmienkami, chemickými látkami (odmrazovacie prostriedky, tuky, oleje atď. ), sú vyrábané z nehrdzavejúcej ocele,
  • s hornou zvukovou izoláciou vo forme tlmičov hluku vyrobených z čiernej ocele chránenej proti korózii alebo z nehrdzavejúcej oceli,
  • so spodnou zvukovou izoláciou vo forme deformovateľných prvkov, ktoré sú vyplnené materiálom absorbujúcim zvuk, 
  • pre ťažobné a banské škody vybavené ďalšími konštrukčnými prvkami umožňujúcimi priečne posuny