Fondy EÚ

KPRM INFRASTRUKTURA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (s.r.o.)
 realizuje projekt spolufinancovaný z európskych fondov

Názov projektu: „Úvod do výroby inovatívnych konštrukčných zariadení a implementácia zmeny vo výrobnom procese“

Cieľom projektu je zvýšiť konkurencieschopnosť spoločnosti implementáciou nových inovatívnych produktov vo forme hrncovývh ložísk pre záporné sily (odnímateľné) a hrebeňových dilatačných zariadení, ako aj zavedením zmien vo výrobnom procese dilatačných zariadení kompozitného typu.

Hodnota projektu: 682 768,08 PLN
Príspevok z európskych fondov: 195 033,60 PLN