Antikorózna ochrana

Čistenie otryskávaním

Stupeň čistoty povrchu - Sa 2, Sa 2 ½, Sa 3

Čistotu (Sa 2, Sa 2 ½, Sa 3) oceľových povrchov hodnotíme v súlade s STN ISO 8501-1: „Príprava oceľových podkladov pred aplikáciou náterových látok a podobných výrobkov. Vizuálne hodnotenie čistoty povrchu. Stupne korózie a úrovne prípravy nechránených oceľových podkladov a oceľových podkladov po úplnom odstránení predtým nanesených povlakov”.

Profil drsnosti povrchu: 20 - 80 µm.

Ohodnotený parametrom Ry5 podľa STN-EN-ISO 8503-2: 1988 a podľa Prílohy k nariadeniu č. 12 Generálneho riaditeľa pre verejné cesty z 8. 12. 1998 - s názvom: „Príprava oceľových podkladov pred nanesením náterových látok a podobných výrobkov“ - 1999 - Tabuľka 5. Vzor G

Zariadenia na čistenie povrchov:

- mobilné čistiace a stacionárne zariadenia;
- bezolejová kompresorová stanica (s odlučovačom oleja)
- bezolejový vzduchový kompresor (s odlučovačom oleja) - mobilná,
- otryskávacie dýzy VENTURI F 8 - 12 mm.
- počet čistiacich staníc: (podľa potreby)

Čistiaci materiál:

Na konečnú prípravu povrchu pomocou abrazívneho otryskania sa používajú suché a nekontaminované abrazíva s ostrými hranami s veľkosťou zrna 0,5 - 3,5 mm, napríklad troska medi alebo umelý korund. V súlade s STN-ISO 11126 nie sú povolené riečne ani banské piesky.

 

Metalizácia striekacou metódou

Parametre striekania

- striekanie povlaku Zinkom so zložením podľa ISO 752 (min. Zn 99,95),
- povlak miestnej hrúbky od 20 do 300 µm v súlade s STN-EN ISO 2063: 2005 (U).

Profil drsnosti povrchu: 20 - 60 µm.

Príslušenstvo:

- striekacie zariadenie
- bezolejový vzduchový kompresor (s odlučovačom oleja) s výstupným vzduchovým sušičom kompatibilným so striekacími zariadeniami.

Striekaný materiál:

Drôt Zn podľa ISO 752 (minimum Zn 99,95). Dodávateľ drôtu zaručuje dodávku certifikovaného drôtu.

 

Maľovanie

Maľované povlaky sa aplikujú striekaním.
Použité maliarske materiály a hrúbka nanášaných vrstiev - podľa požiadavky zákazníka

Príslušenstvo:

striekacie pištole - pneumatické
„bezolejový“ vzduchový kompresor (s odlučovačom oleja) s výstupným vzduchovým sušičom kompatibilným so striekacími zariadeniami.

Štandardne používané materiály na lakovanie:

Systém 1

Sada farieb na povrchy pozinkované striekaním

(podľa Technického odporúčania IBDiM č. RT/20 1 5-02 - 0166) TEKNOS:

- základný náter - z jedného povlaku TEKNOPLAST PRIMER 7 STANDARD, s hrúbkou náteru 20 µm až 40 µm,
- medzivrstva - z jedného povlaku TEKNOPLAST PRIMER 7 STANDARD, s hrúbkou povlaku od 100 µm do 300 µm,
- vrchný náter z jedného povlaku TEKNODUR 50 s hrúbkou náteru 60 µm až 80 µm.

Systém 2

Sada farieb na povrchy očistené otryskávacou metódou

(podľa Technického odporúčania IBDiM č. RT/20 1 5-02 - 0166) TEKNOS:

- základný náter - z jedného povlaku TEKNOZINK 90 SE s hrúbkou náteru 60 µm až 80 µm,
- medzivrstva - z jedného povlaku TEKNOPLAST PRIMER 5 ALEBO STANDARD, s hrúbkou povlaku od 200 μm do 240 μm,
- vrchný náter z jedného povlaku TEKNODUR 50 s hrúbkou náteru od 60 µm do 80 µm.

Vyššie uvedené systémy zaručujú trvanlivosť chránených prvkov po dobu 15 rokov vo vysoko korozívnom prostredí.

Ponúkame možnosť vykonať oceľové prvky s dĺžkou jedného prvku do 20 000 mm a hmotnosťou nepresahujúcou 5 t. „