Elastomérové mostné ložiská

 

Elastomérové ložiská KPRM tvoria vrstvy elastoméru vystuženého oceľovými plechmi. Trvalé spoje plechov a gumy získaných vulkanizačným procesom zaručujú dostatočnú tuhosť a nosnosť ložiska. Používajú sa hlavne v mostných konštrukciách, ktoré zabezpečujú horizontálne posuny vo všetkých smeroch a obmedzené rotácie, zatiaľ čo prenášajú podporné reakcie z nosnej konštrukcie na podpery. Vďaka nekomplikovanej konštrukcii sú elastomérové ložiská odolné, spoľahlivé a ľahko sa inštalujú. Poskytujú lineárne a uhlové posuny konštrukcie pomernou deformáciou elastomérového bloku. V závislosti od množstva lineárnych posunov a pootočení, ktoré má zaistiť ložisko, sa zvislá únosnosť zodpovedajúcim spôsobom zvyšuje alebo znižuje.

Ložiská sú vyrábané v súlade s normou STN-EN 1337-3 Ložiská v stavebníctve – Časť 5: Elastomérové ložiská.