Sferyczne (soczewkowe) łożyska mostowe


Łożysko typu sferycznego jest przestrzennym przegubem składającym się z trzech części: płyty górnej z blachą austenityczną, soczewki płasko-wypukłej z osadzoną na powierzchni płaskiej płytą z politetrafluoroetylenu (PTFE) oraz chromowaną i polerowaną powierzchnią sferyczną, soczewki wklęsło-płaskiej z osadzoną w niej warstwą PTFE. Wszystkie części składowe posiadają odpowiednie certyfikaty materiałowe świadczące o ich specjalnym przeznaczeniu dla konstrukcji mostowych. W porównaniu do pozostałych typów łożysk (garnkowych i elastomerowych) wyróżnia je trwałość podstawowego materiału – stali, możliwość realizacji dużego kąta obrotu, jak również możliwość przeniesienia dużych obciążeń pionowych, a także nie obciążanie momentem utwierdzenia konstrukcji mostowej po jej obrocie. Łożyska wykonywane w wersji jako jednokierunkowo przesuwne oraz stałe przenoszą siłę poziomą z płyty górnej bezpośrednio na płytę dolną bez udziału soczewki.

Jako zabezpieczenie antykorozyjne w łożyskach sferycznych KPRM, zastosowano piaskowanie oraz metalizację natryskową i doszczelnianie zestawami malarskimi.

Łożyska wykonywane są zgodnie z normą PN-EN 1337-7 Łożyska konstrukcyjne. Łożyska sferyczne i cylindryczne z PTFE.