Elastomerowe łożyska mostowe

 

Łożyska elastomerowe KPRM są zbudowane warstwowo z elastomeru zbrojonego blachami stalowymi. Uzyskane w procesie wulkanizacji trwałe połączenie blach z gumą zapewnia odpowiednią sztywność oraz nośność łożyska. Znajdują zastosowanie głównie w obiektach mostowych zapewniając przemieszczenia poziome we wszystkich kierunkach i ograniczone obroty przy jednoczesnym przeniesieniu reakcji podporowych z ustroju nośnego na podpory. Ze względu na nieskomplikowaną budowę  łożyska elastomerowe są trwałe, niezawodne i łatwe w montażu. Zapewniają przemieszczenia liniowe i kątowe konstrukcji przez postaciowe odkształcenie bloku elastomerowego. Zależnie od wielkości przemieszczeń liniowych i obrotów jakie łożysko ma zapewnić, odpowiednio rośnie lub maleje zdolność przenoszenia obciążeń pionowych.

Łożyska wykonywane są zgodnie z normą PN-EN 1337-3 Łożyska konstrukcyjne – Część 3: Łożyska elastomerowe