Wykonywanie zabezpieczeń antykorozyjnych

Czyszczenie strumieniowo cierne

Stopień czystości powierzchni - Sa 2 , Sa 2 ½  , Sa 3

Ocenę  czystości  (Sa 2 , Sa 2 ½  , Sa 3) powierzchni stalowych wykonujemy zgodnie z normą PN ISO 8501-1: „Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. Wzrokowa ocena czystości powierzchni. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niezabezpieczonych podłoży stalowych oraz podłoży stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych powłok”.

Profil chropowatości powierzchni: 20  - 80 µm.

Oceniany parametrem Ry5  wg  PN-EN-ISO 8503-2:1988  oraz  wg Załącznika do Zarządzenia Nr 12 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 08.12.1998 – pt.: „Zalecenia do wykonania i odbioru antykorozyjnych zabezpieczeń konstrukcji stalowych obiektów mostowych” –1999 – Tablica 5. Wzorzec G

Urządzenia do czyszczenia powierzchni:

- oczyszczarka przewoźna i urządzenia stacjonarne;
- stacja sprężarek „bezolejowa” (z separatorem oleju)
- sprężarka powietrza „bezolejowa” (z separatorem oleju) - przewoźna,
- dysze do piaskowania typu VENTURI F 8 - 12 mm.
- ilość stanowisk do czyszczenia: (wg zapotrzebowania )

Materiał do czyszczenia:

Do ostatecznego przygotowania powierzchni za pomocą obróbki strumieniowo-ściernej  stosujemy ostro-krawędziowe, suche i nie zanieczyszczone materiały ścierne wielkości ziarna od 0,5 – 3,5 mm np. żużel pomiedziowy, lub elektrokorund. Zgodnie z normą PN-ISO 11126 nie dopuszcza się stosowania piasków rzecznych lub kopalnianych.

 

Metalizacja natryskowa

Parametry natrysku

- natrysk powłoki Cynkiem o składzie zgodnym ISO 752 (min. Zn 99,95),

- powłoka  grubości miejscowej od 20 - 300 µm zgodnie z normą PN-EN ISO 2063:2005 (U).

Profil chropowatości powierzchni: 20  - 60 µm.

Sprzęt:

- urządzenia natryskowe
- sprężarka powietrza „bezolejowa” (z separatorem oleju), z osuszaczem powietrza wyjściowego zgodna z urządzeniami natryskowymi.

Materiał natryskiwany:

Drut Zn zgodny z norma ISO 752 (minimum Zn 99,95). Dostawca drutu gwarantuje  dostawę drutu z atestem.

 

Malowanie

Pokrycie malarskie nanoszone natryskowo.
Zastosowane materiały malarskie oraz grubość nanoszonych warstw – wg zapotrzebowania klienta

Sprzęt:

pistolety do malowania – pneumatyczne
sprężarka powietrza „bezolejowa” (z separatorem oleju), z osuszaczem powietrza wyjściowego zgodna z urządzeniami natryskowymi.

Standardowo stosowane materiały lakiernicze :

System 1

Zestaw  farb na powierzchnie ocynkowane natryskowo

(wg Rekomendacji Technicznej IBDiM Nr RT/20 1 5-02 - 0166) TEKNOS:

- powłoka gruntująca – z jednej powłoki TEKNOPLAST PRIMER 7 STANDARD, o grubości powłoki od 20 µm do 40 µm,
-  powłoka międzywarstwowa – z jednej powłoki TEKNOPLAST PRIMER 7 STANDARD, o grubości powłoki od 100 µm do 300 µm,
- powłoka nawierzchniowa z jednej powłoki  farby TEKNODUR 50, o grubości powłoki od 60 µm do 80 µm.

System 2

Zestaw  farb na powierzchnie czyszczone metodą strumieniowo-cierną

(wg Rekomendacji Technicznej IBDiM Nr RT/20 1 5-02 - 0166) TEKNOS:

- powłoka gruntująca – z jednej powłoki TEKNOZINK 90 SE, o grubości powłoki od 60 µm do 80 µm,
- powłoka międzywarstwowa – z jednej powłoki TEKNOPLAST PRIMER 5 LUB 7 STANDARD, o grubości powłoki od 200 µm do 240 µm,
- powłoka nawierzchniowa z jednej powłoki  farby TEKNODUR 50, o grubości powłoki od 60 µm do 80 µm.

Ww. systemy dają gwarancję trwałości zabezpieczonych elementów powyżej 15 lat w środowiskach o wysokim stopniu korozyjności.

Możliwość przyjęcia do wykonania elementów stalowych o długości pojedynczego elementu do 20000 mm oraz wadze nie przekraczającej 5 t. „