Spawanie konstrukcji i elementów stalowych

Spawanie konstrukcji stalowych (mig/tig)

Możliwość przyjęcia do wykonania elementów stalowych o długości pojedynczego elementu do 20 000 mm oraz wadze nie przekraczającej 5 t.


Spawanie stali nierdzewnej (mig/tig)

Zakład nasz posiada certyfikowany pełen poziom wymagań  jakości w wytwarzaniu mostowych modułowych urządzeń dylatacyjnych stosowanych w konstrukcjach inżynierskich wg AT IBDiM, również w wytwarzaniu łożysk mostowych wg PN-EN 1337 -1,2,3,5,7 , dysponuje pełnym poziomem kwalifikacji  nadzoru oraz udowodnił swoje możliwości technologiczne w wykonywaniu konstrukcji spawanych klasy1 narażonych na zmęczenie ze stali wg PN-EN 10137-2-dźwigary obciążeń próbnych

Wyliczenie kosztów spawania na podstawie danych klienta przy pomocy wzorów regulujących technologie spawania .