Fundusze Unijne

KPRM INFRASTRUKTURA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

Tytuł projektu: „Wprowadzenie do produkcji innowacyjnych urządzeń konstrukcyjnych oraz wdrożenie zmiany w procesie produkcji”

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie do produkcji nowych innowacyjnych produktów w postaci łożysk garnkowych na siły ujemne (odrywane) i urządzeń dylatacyjnych palczastych oraz wdrożenie zmiany w procesie produkcji urządzeń dylatacyjnych typu kompozytowego.

Wartość projektu: 682 768,08 zł
Wkład funduszy europejskich: 195 033,60 zł

 


KPRM INFRASTRUKTURA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

Tytuł projektu: „Dotacja na kapitał obrotowy dla KPRM Infrastruktura Sp. z o.o.”

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia
bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek
epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N)

Wartość projektu: 183 491.31 zł
Wkład funduszy europejskich: 183 491.31 zł