Mostowe modułowe urządzenia dylatacyjne


Urządzenia dylatacyjne KPRM służą do szczelnego przekrycia przerwy dylatacyjnej w konstrukcji mostowej oraz do przeniesienia ruchu kołowego i pieszego przez szczeliny dylatacyjne, które zmieniają swoją rozwartość podczas eksploatacji obiektu mostowego. Zmiany szerokości szczelin dylatacyjnych są wywołane między innymi przez zmiany temperatury otoczenia oraz działaniem obciążenia pojazdami przejeżdżającymi przez obiekt mostowy. Urządzenia dylatacyjne umożliwiają kompensowanie krawędzi szczelin dylatacyjnych.

Urządzenia dylatacyjne KPRM są urządzeniami typu modułowego. Charakterystyczną cechą konstrukcyjną wyróżniającą modułowe urządzenia dylatacyjne jest podział całkowitego przemieszczenia krawędzi szczeliny dylatacyjnej na odkształcenia kilku modułów urządzenia dylatacyjnego. Modułowe mostowe urządzenia dylatacyjne stanowią mechanizmy wewnętrznie geometrycznie zmienne, odkształcające się swobodnie pod wpływem przemieszczeń krawędzi przęsła mostowego i zachowując jednocześnie wymaganą sztywność pod wpływem obciążeń wywołanych przejazdem pojazdów samochodowych.

Urządzenia dylatacyjne KPRM są zbudowane z dwóch profili stalowych, pomiędzy którymi wbudowany jest jeden elastomerowy profil uszczelniający, klinujący się we wnękach profili stalowych, tworząc moduł, pozwalający na przeniesienie przemieszczeń nominalnych 80 mm (± 40mm). Przejazd kół pojazdów odbywa się po profilach stalowych, a kompensowanie przemieszczeń krawędzi szczeliny dylatacyjnej poprzez zmianę rozwartości szczelin pomiędzy profilami stalowymi.

Urządzenia dylatacyjne KPRM produkowane są w wersjach:

  • urządzenia jednomodułowe typu MS/1, MSH/1 dla obiektów drogowych – złożone jest z dwóch skrajnych profili stalowych F, jednego elastomerowego profilu uszczelniającego oraz elementów kotwiących urządzenie w konstrukcji mostowej;
  • urządzenia wielomodułowe typu MS/2 ÷ MS/9 i MSH/2 ÷ MSH/9 dla obiektów drogowych – złożone jest z dwóch skrajnych profili stalowych F zakotwionych na krawędziach konstrukcji mostowej, co najmniej jednego – pośredniego profilu stalowego 2E oraz co najmniej dwóch elastomerowych profili uszczelniających;

Urządzenia dylatacyjne KPRM produkowane są w opcjach:

  • kompozytowej (zamiennik hybrydowej), w której wszystkie powierzchnie narażone na bezpośredni kontakt z warunkami atmosferycznymi, środkami chemicznymi ( środki odladzające, smary, oleje itp. ) są wykonane ze stali nierdzewnej,
  • z wygłuszeniem górnym w postaci nakładek wyciszających hałas ze stali czarnej zabezpieczonej antykorozyjnie lub ze stali nierdzewnej,
  • z wygłuszeniem dolnym w postaci odkształcalnych elementów, wypełnionych materiałem dźwiękochłonnym, 
  • na szkody górnicze wyposażone w dodatkowe elementy konstrukcyjne umożliwiające realizację przemieszczeń poprzecznych